پروژه های ما

مفتخریم طی سالیان گذشته با مشارکت در پروژه های ساختمانی و عمرانی کوچک و بزرگ، با استفاده از مواد و روش های اجرایی نوین روز دنیا، کمک کوچکی جهت بهینه سازی صنعت ساختمان سازی و عمرانی این مرز و بوم داشته ایم.

به امید خدمت رسانی بیشتر به شما عزیزان و میهن بزرگمان ایران

گروه ساختمانی آماتیس