مشاوره بتن و طرح اختلاط

طرح اختلاط بتن

طرح مخلوط بتنی به این مفهوم است که به چه نسبتی اجزا ( سیمان-آب-شن و ماسه) را مخلوط کنیم تا بتن ساخته شده به خواص مشخصی دست یابد.

معمولا در طرح اختلاط سه مسئله مطرح است:

 1. رسیدن به مقاومت مورد نظر
 2. تامین دوام کافی
 3. رسیدن به اسلامپ مورد نظر

موارد اول و دوم به بتن سخت شده و بعد از گذراندن دوره کیورینگ مربوط می شود و مورد سوم به بتن تازه ربط داده می شود.

در مورد دوم باید توجه کرد که دوام کافی برای هر بتنی به شرایط محیطی که در معرض آن قرار خواهد گرفت، بستگی دارد. عامل مخرب برای هر بتنی که در محیط سولفاتی قرار گرفته با بتنی که در ساحل دریا  در تماس با آب دریا قرار گرفته، متفاوت خواهد بود و عامل مخرب برای بتنی که در معرض یخ زدن و آب شدن های متوالی قرار گرفته، با دو مورد قبلی تفاوت خواهد داشت.

بنابراین در یک طرح اختلاط مناسب تاثیر هر یک از عوامل مخرب محیطی در جای مناسب در نظر گرفته شده و تدابیر مناسب جهت تامین دوام کافی،‌اتخاذ خواهد گردید.

مبانی تعیین نسبت های اختلاط بتن

تعیین نسبت های اختلاط باید به صورتی باشد که شرایط زیر را بر آورده کند:

 • روانی و کارایی به اندازه کافی باشد تا در قالب ها به سهولت ریخته شود و میلگرد هارا به خوبی در بر گیرد، آب انداختن و جدایی اجزاء بتن نباید رخ بدهد.
 • مقاومت مشخصه و مقاومت متوسط هدف بتن باید تامین شود.
 • نسبت هاي اختلاط مواد تشكيل دهنده براساس تجارب كارگاهی و استفاده از مخلوطهاي آزمايشي در آزمايشگاه مبتني بر روشهاي متداول با مصالح مصرفي كارگاه تعيين ميشوند.

امروزه روش های مختلف و آیین نامه های متعددی برای طرح مخلوط وجود دارد که می توان از بین آن ها به موارد زیر اشاره کرد:

 • طرح ACI
 • طرح PCA
 • طرح یونسکو
 • طرح B.S( آیین نامه انگلستان)
 • طرح فرانسه
 • طرح کانادا

 

رده بندی بتن

رده بندی بر اساس مقاومت فشاری مشخصه آن به ترتیب زیر است

c50 c45 c40 c35 c30 c25 c20 c16 c12 c10 c8 c6
c120 c110 c100 c95 c90 c85 c80 c75 c70 c65 c60 c55

اعداد بعد از C بيانگر مقاومت فشاري مشخصه برحسب مگاپاسكال ميباشند. در عمل، در شرايط اجرايي كارگاهي، در صورتي بتن منطبق بر مشخصات و قابل قبول تلقي ميشود كه با شرايط ذکر شده در زیر مطابقت داشته باشد.

ضوابط پذیرش سیمان های پرتلند:

نمونه برداری از سیمان پرتلند بایذ به یکی از روش های زیر صورت گیرد:

از هر محموله وارده به کارگاه ۵ کیلو گرم نمونه

از محل تسمه نقاله یا لوله انتقال به سیلو از هر ۴۰ تن سیمان درحال انتقال ی کمتر ۵کیلو گرم نمونه به صورت پیوسته یا ناپیوسته

از محل تخلیه سیمان از سیلو به ازای هر ۱۰۰ تن ۵ کیلو گرم نمونه

ضوابط الزامي سيمانهای پرتلند:

ضوابط الزامي سنگدانه های مصرفی در بتن

به طور كلي ويژگی سنگدانه هاي مصرفي و سنگدانه هاي سبك مصرفي بايد با استانداردهای ملّي ايران مطابقت داشته باشد. روش آزمون دانه بندي سنگدانه هاي ريز و درشت با الك مي بايد مطابق با استاندارد ملّي ايران
صورت گيرد.

ضوابط پذيرش آب مصرفي در بتن

آزمایش های آب مصرفی در بتن در صورت لزوم با توجه به آیین نامه مبحث نهم در دوره های زمانی زیر انجام می شود:

۱- در ابتداي كار
۲- پس از هر بار تغيير منبع تأمين آب

ضوابط پذيرش آب مصرفي در بتن

 آبی را كه قابل آشاميدن است مزه يا بوی مشخصی ندارد و تميز و صاف است، ميتوان بدون انجام آزمايش، در بتن به كار برد. تنها استثناءآن است كه سوابق قبلی، نشان دهنده نامناسب بودن اين آب باشد، كه در اين صورت، اين آب را نبايد بكار برد.

آبهاي غيرآشاميدنی را هنگامی ميتوان قابل قبول تلقی كرد كه نتايج حاصل از يك آزمون و يا ميانگين نتايج حاصل از دو آزمون متوالی ضوابط مربوط را برآورده سازند.

در زیر جدول مبحث نهم را در رابطه با آب در بتن ملاحظه می کنید که شما می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر به مرجع اصلی آن مراجعه نمایید.

 

 

برای ارتباط با مشاوران شرکت محصولات شیمیایی ساختمانی آماتیس شیمی می توانید با شماره زیر تماس بگیرید:

۰۲۱۲۲۲۹۹۲۲۳

۰۹۱۲۰۶۲۳۳۱۵

 

اینستاگرام شرکت آماتیس شیمی : Amatisshimi